Naučte se vytvářet mediální obsah

Díky projektu Mediálního domu Preslova mají studenti možnost se rozvíjet ve schopnostech multimédií.

O Projektu

Vážení kolegové, studenti, zájemci o mediální tvorbu,

rádi bychom vám představili projekt Akademie mediální tvorby. Tento projekt je ročním pilotním projektem Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. města Prahy, který realizuje Mediální dům Preslova pod záštitou Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.

Mediální dům Preslova je uskupení studentů a absolventů pracujících v oboru, který zajišťuje živá vysílání pro Prahu, instituce, sportovní události či mezinárodní akce. Zároveň vytváří reportáže, sestřihy či se podílí na krátkých i celovečerních filmech, produkuje pořady atp.

Pro koho je projekt určený? Projekt je určený pro studenty pražských středních škol v roce 2021/2022. Je určený pro studenty se zájmem, zaměřením na audiovizuální technologie a drobnými zkušenostmi s tvorbou mediálního obsahu. Od účastníka Akademie se očekává především jeho vlastní motivace se vzdělávat v oboru a získat znalosti a dovednosti.

Co pro to musíte udělat?

Vzhledem k tomu, že kapacita projektu je omezena pouze na 15 studentů z celé Prahy a pro účastníky je ZDARMA, je potřeba pro účast něco udělat.

Na adresu akademiemdp@gmail.com pošlete dokument obsahující:

  • Vaše celé jméno a příjmení
  • Celý název a adresu školy, kterou studujete
  • “Motivační dopis” shrnující vaše znalosti, zkušenosti, zájmy a směr, kterým se chcete rozvíjet (maximálně 2,500 znaků)
  • Pokud máte co ukázat, přiložte do dokumentu ukázku vaší práce či odkaz  na platformu, na které můžeme vaši práci vidět. Ať už se jedná o web, portfolio, Youtube, LinkedIn nebo jinou stránku.
  • Vyberte však pouze své nejlepší práce a to max. 5 odkazů, které vás reprezentují.

Uzávěrka pro zaslání emailu s dokumentem je 30.10.2021 do 23:59.